آبادان ، خیابان امام خمینی (ره) نبش خیابان دبستان ، مجتمع تجاری تندیس